LIÊN HỆ CỦA KHÁCH HÀNG

Thông tin liên hệ:

Cơ sở Chính: 162 Cầu Đất , Ngô Quyền , Hải Phòng 

ĐT: 02253 739696

Cơ sở 2: 142 Cầu Đất, Ngô Quyền ,Hải Phòng

ĐT: 0225 734462

Cơ sở 3: 15 Phạm Minh Đức, Máy Tơ, Hải Phòng

ĐT: 02253 797818

Website: https://thanhlich.com.vn/

Facebook: https://www.facebook.com/banhtrungthuthanhlich/