Trung tâm bánh mứt Thanh Lịch
Trung tâm bánh mứt Thanh Lịch Hải Phòng

Trung tâm bánh mứt Thanh Lịch Hải Phòng

162 Cầu Đất - Hải Phòng * Tel: 02253 739696

Trung tâm bánh mứt Thanh Lịch Hải Phòng

Thương Hiệu - Truyền Thống - Nổi Tiếng
thanh lich

Liên hệ

Trung tâm bánh mứt Thanh Lịch Hải Phòng

Cơ sở 1 ( Cơ sở chính - Giao dịch và đặt hàng )

Địa chỉ: 162 Cầu Đất - Ngô Quyền - Hải Phòng

Điện thoại: 0313.739696

Fax:

Cơ sở 2

Địa chỉ: 142 Cầu Đất - Ngô Quyền - Hải Phòng

Điện thoại: 0313.734462

Cơ sở 3

Địa chỉ: 15 Phạm Minh Đức - Ngô Quyền - Hải Phòng

Điện thoại: 031. 3797818Chi tiết sản phẩm Đóng